​A área sanitaria de Santiago e Barbanza iniciou hoxe o estudo para facer o mapa epidemiolóxico da Covid-19

Os Centros de Saúde pilotos da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza comezaron a mañá deste xoves a realizar os test para coñecer os niveis de inmunidade ao coronavirus da poboación, o que permitirá facer o mapa epidemiolóxico galego do COVID-19. Así realizou 25 mostras (6 en Vite, 10 en Galeras e 9 no Val do Dubra, resultando negativos todos eles. No resto de primaria (71 centros restantes) comezaron hoxe co contacto telefónico e mañá empezarán cos test para determinar que pacientes estiveron en contacto co coronavirus. Está previsto que recollan as mostras atá o día 7 de maio.

Son un total de 7.963 as persoas seleccionadas polo Instituto Galego de Estatística pertencentes a todos os centros de saúde da área e que participarán voluntariamente no proxecto. De momento, ningún paciente rexeitou formar parte do estudo.

Esta análise procurará estimar a prevalencia da inmunidade fronte ao Covid-19 nas diferentes localidades galegas, definir cal é a súa repercusión de acordo ás variables de sexo e idade e, finalmente, monitorizar a evolución da epidemia durante o período de tempo en que se produza e recollida da información.

“Cada paciente seleccionado é contactado telefónicamente pola súa enfermeira de referencia e en caso de aceptar, realízaselles unha pequena enquisa e concrétase unha cita para facer o test no centro de saúde especificado”, indica Montserrat Souto, Subdirectora de Enfermería de Procesos sen Ingreso da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza. A toma de mostra é unha punción dixital que tras ser introducida nun medio reactivo, indica se estivo ou non en contacto co virus. No caso de que a persoa seleccionada se atope encamanda, o persoal do centro acudirá ao domicilio. Os resultados das probas comunicaranse, ao máis tardar, ao día seguinte por vía telefónica.

Se o resultado do test é negativo e o paciente está asintomático, non deberá adoptar ningunha medida extraordinaria. Se ten síntomas, aínda que o resultado sexa negativo, estará en illamento durante 14 días e se lle realizará o PCR se cumpre condicións. Se é unha persoa con síntomas suxestivos de COVID-19 e o resultado do test é positivo, o médico indicará o seu illamento e a busca de contactos.

Cando a persoa non teña síntomas e o test dea positivo insistirase para detectar se tivo tos ou algún problema respiratorio nos 14 días anteriores, para saber se é preciso illala e buscar contactos. Se foi anterior se considerará que a infecciòn xa está superada e curada.

O Sergas deseñará un mapa epidemiolóxico de Galicia a través de dúas mostras de 50.925 persoas distribuídas entre as diferentes comarcas e concellos galegos. Así, e dun xeito aleatorio, o Instituto Galego de Estatística (IGE) seleccionou en primeiro termo, un mínimo de 600 persoas en 38 áreas territoriais que agrupan a todas as comarcas e, de seguido, distribuíu proporcionalmente os restantes test segundo a súa densidade de poboación, até chegar as 50.925 mostras por fase.

Nas sete grandes cidades galegas, a realización de probas desta primeira onda será de 4.800 en Vigo, 3.500 en A Coruña, 2.800 en Ourense, 2.150 en Lugo, 1.900 en Pontevedra, 1.650 en Santiago e 1.500 en Ferrol.

A mostraxe do IGE garante a representatividade do Covid-19 en Galicia

O Instituto Galego de Estatística (IGE) encargouse de determinar o tamaño dunha mostra coa que poder debuxar o mapa epidemiolóxico das catro provincias galegas. Así, a poboación que será obxecto de investigación serán as persoas que dispoñan da tarxeta sanitaria do Servizo Galego de Saúde e que, tras ser escollidas dun xeito aleatorio, permitirán estratificar a influencia da pandemia por áreas territoriais; a prevalencia do virus segundo os diferentes tramos de idade (0-18 anos,19-64 anos e 65 ou máis anos) e o seu sexo.

Os resultados do proxecto permitirán acadar un coñecemento profundo da epidemia do Covid-19, e adoptar as medidas sanitarias e de confinamento máis axeitadas; coñecer a súa incidencia de acordo as variables de sexo, idade, área territorial; poder programar ordenadamente o regreso á normalidade dos sectores produtivos e, sobre todo, poder anticiparse perante a posibilidade de novos contaxios potenciais.