Os socialistas de Ribeira presentan ao pleno dúas cuestións relativas a quedar sen o cuarto xulgado

O grupo municipal do PSdeG-PSOE levará a pleno dúas cuestións sobre a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de poñer en marcha oito novos xulgados en Galicia, deixando fóra a Ribeira “a pesar da elevada cantidade de causas procesais que tramita o xulgado ribeirense.”

Os socialistas manifestan que a petición do cuarto xulgado para o municipio fora aprobada por unanimidade da corporación. Tamén apuntan que os datos do Consello Xeral do Poder Xudicial evidencian que a actividade en Ribeira está por riba da doutros partidos xudiciais que si contan con catro salas. Engaden que o Colexio de Avogados no partido xudicial considera necesario conseguir esa cuarta sala, dado que, segundo as estatísticas, Ribeira está por riba doutros xulgados.

Por todo isto, farán as seguintes preguntas: “1. Sr. Alcalde, cal é o motivo de que o TSXG deixara sen cuarto xulgado a Ribeira? 2. Que medidas ten pensado adoptar para conseguir esta cuarta sala demandada polo Colexio de Avogados?”