Aprobada a pobrense Conta Xeral 2018

A Conta Xeral 2018 da Pobra do Caramiñal foi levada a pleno extraordinario e urxente na mediodía do luns 30. A voceira do BNG, Amparo Cerecedo, manifestou que se presentaba “de maneira irregular”, ademais de que coa información da que dispoñían, o grupo municipal ao que pertence non podía avalar “esas irregularidades.” Engadiu que “o que non se pode facer é esperar a responsabilidade dos outros grupos para que non decaia a Conta Xeral e que nos leve a avalar unha irresponsabilidade do goberno.” No que respecta ao números, fixo fincapé en que lles chamaba a atención “o alto índice de incumprimento que hai de execución de proxectos”, afirmando que había algún sen levar a cabo desde o 2016. A intervención de Cerecedo concluíu expresando a importancia da transparencia e de que o documento saíse adiante, “pero como ten que ser segundo a lei, o que fixa a lei, que non o fixa o BNG.” Pola súa parte, o alcalde Xosé Lois Piñeiro respondeu que os membros da corporación puideron estudar a Conta Xeral desde que se lles fixo entrega da mesma ata o día no que se celebrou o pleno, “creo que sobraba tempo.” A cuestión foi aprobada cos votos a favor de Nós Pobra e PSdeG-PSOE, coa abstención do PP e a pesar dos votos en contra do BNG.

A continuación procedeuse a abordar a modificación dos estatutos da Entidade Urbanística de Conservación do Polígono da Tomada. Un asunto que non xerou debate e foi aprobado por unanimidade.

A sesión rematou coa retirada da orde do día por cuarta vez do punto relativo ao crédito extraordinario 03/2019 que permita a adquisición do local do antigo restaurante O Lagar. Desta vez foi por iniciativa do propio goberno municipal, xa que tal e como explicou o rexedor “hai que cumprir os prazos de exposición pública que non permitiría que entrara en vigor porque o ano acaba mañá e resulta imposible. Terá que ir no pleno ordinario de xaneiro.”