SumaRibeira propón regular o desenvolvemento dos debates nos plenos

SumaRibeira, a agrupación política e cidadá liderada por Xurxo Ferrón, vén de presentar unha proposición ao Concello para a regulación e do desenvolvemento das deliberacións e debates no pleno municipal. Segundo explica, a proposta ten a súa orixe nos anos de experiencia de Suma Ribeira nos plenos e na constatación, por parte da cidadanía que segue de preto os plenos, “da existencia dun excesivo e inxustificado intervencionismo e protagonismo da figura do alcalde nas sesións”, que nalgúns casos, sinala a agrupación, “podería considerase que supón un menoscabo ao exercicio dos seus dereitos como cargos representativos de concelleiros e grupos políticos locais, e, nomeadamente, dos concelleiros e grupos políticos da oposición”.

En base a todo o devandito e a outros argumentos que xustificarían “un esforzo por mudar comportamentos a actitudes” (por “parte da presidencia do pleno, das concelleiras e concelleiros do equipo de goberno e dos grupos da oposición”), que non contribúan a converter os plenos na “escola municipal de democracia representativa” que toda a cidadanía quixera ter, Suma Ribeira pide (entre outras cousas) que a presidencia actúe esencialmente, no desenvolvemento das deliberacións e dos debates, “como moderadora e reguladora das sesións”. Así, “a presidencia evitaría utilizar a súa condición para realizar intervencións entrando a debater sobre os contidos dos temas obxecto da deliberación plenaria”, explican.

Amais, a agrupación solicita que na interpretación pola presidencia do seu dereito a quenda de intervención por alusións “procure sempre manter semellantes criterios aos que mantén con tódalas integrantes do pleno”. Por outra banda, propón que “tódalas concelleiras se esforcen en que as intervencións sexan acordes coa debida cortesía parlamentaria”.

A maiores, SumaRibeira pide que o presidente, logo das derradeiras contribucións dos debates, actúe só en calidade de moderador, “pero non empregando a súa condición de presidente para desenvolver unha intervención adicional dentro do debate xa rematado polo propoñente”.